skip to Main Content

SED – Small Enterprise Developement

Rapport fra Uganda – perioden maj til juli 2019 – pdf-fil på engelsk

Rapport fra Uganda – perioden maj til juli 2019 – pdf-fil på engelsk

SED-projektet (iværksætterprojekt) startede i 2015 ud fra en idé om at give børnene på nogle af de skoler vi støtter en mulighed for at kunne skabe sig en indtægt og lære at være iværksættere på en enkel måde.
Projektideen var at udvælge 12 – 15 børn, der hver får udleveret f.eks. et par ænder, en ged eller en pattegris som de skal tage sig af og fodre op. De får vejledning og hjælp undervejs og i den sidste ende skal det give familien en lille indkomstmulighed i form af penge for salg af æg eller gedekid osv.
Børnene lærer hvordan de skal føre en mindre protokol over hvad dyrene får at spise, hvis der er problemer med sygdom eller andet, samt hvad de sælger de opfodrede dyr videre for. På den måde skabes en indsigt i, hvordan man passer og plejer et dyrehold og skaber en indtjening.
Projektmedarbejder Josephine gør et stort arbejde for at finde børn og familier der kan egne sig til at indgå i projektet, og hun sørger for både at vejlede og undervise dem i hvordan man holder dyrene, fordrer dem, sørger for at de er raske, bygger et skur/overdække til dem, hvor de kan søge ly ved uvejr og kraftig regn, underviser i lidt simpel regnskab med udgifter til mad og indtægter ved salg.
Der er løbende besøg hos børnene og ved studiebesøg i 2016 var der besøg hos flere af de børn der havde ænder, samtidig med at vi fik en præsentation af SED erfaringerne fra 10 børn hos Josephine og Børn i Afrikas kontor. Hvert barn fremlagde hvilke dyr de havde haft, hvordan det var gået med pasningen og avlen, samt hvad de havde tjent.
________________________________________
Under vores næstformand Birgitte Bechs besøg i Uganda i februar 2018 snakkede hun med flere af børnene, som er med i SED-projektet. Det blev til en artikel i vores medlemsblad nr. 1 – april 2018. Hent artikel som pdf-fil her eller klik på siden herunder for at se den i stort format.

Back To Top