skip to Main Content

Børn i Afrika støtter overvejende projekter i Uganda, hvor vi har fokus på at støtte børn fra fattige kår i deres skolegang. Børn i Afrika hjælper fattige børn med at komme i skole og få en uddannelse enten via skolesponsprater eller vi donationer til deres skolegang (blyantsprojekter).

Du kan også se hvor vi er repræsenteret i denne pdf.

Back To Top