skip to Main Content

Generalforsamling i Børn i Afrika blev afholdt mandag d. 30. oktober 2023

LÆS REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN SAMT FORMANDENS ÅRSBERETNING UNDER PUNKTET “Årsrapporter, vedtægter m.v.”.

Indkaldelse til årets generalforsamling i Børn i Afrika så således ud:

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent.
3.    Formandens årsberetning for foreningen
4.    Godkendelse af regnskab.
5.    Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.    Andre indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. oktober.
Send til borniafrika@gmail.com
7.    Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
8.    Valg af kasserer og revisor for 1 år.
Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.
3 medlemmer er på valg.
10.  Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11.  Masomo udpeger et medlem af bestyrelsen for 1 år.
12.  Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Foreningens vedtægter kan læses her

Back To Top