skip to Main Content

Børn i Afrika har nu igennem 25 år støttet børn i Uganda med deres skolegang, så de på trods af fattige kår kan få en uddannelse.

Forældreløse og dårligt stillede børn og unge i Uganda har ofte svært ved at få en uddannelse og opretholde deres skolegang på trods af gratis skolegang i Uganda. Dette skyldes, at krav til bl.a. skoleuniform, sko og uddannelsesmateriale, kan være en uoverskuelig udgift for familier, hvor midlerne er meget små.

Børn i Afrika støtter forældreløse og dårligt stillede børn og unge i Uganda med at få en uddannelse og en sund opvækst. Dette sker gennem en lang række forskellige projekter, hvor Børn i Afrika donerer uddannelsesmaterialer, betaler for en skoleuniform eller sikrer, at børn får sko, så de kan møde op i skolen.

Børn i Afrika er en dansk forening af frivillige og en ugandisk projektmedarbejder, der er bosiddende i Kampala.

”Børn i Afrika” er for mig at se et mønstereksempel på, hvad der kan udrettes af en lille organisation.
Det personlige engagement udfoldes effektivt gennem en gennemskuelig og effektiv organisation med kort vej fra beslutning til handling.
Oplevelsen af at være med til at gøre en essentiel forskel for medmennesker er stor.
Det er helt åbenlyst, at samarbejdet mellem medarbejder Josephine, næstformand og formand har stor effekt med forholdsvis få midler.
Gennem samarbejde med RACOBAO opnår ”Børn i Afrika” det netværk, som er essentielt for arbejdet og som en lille organisation sjældent har mulighed for at opretholde.
”Børn i Afrika” formår at omsætte indsamlede midler effektivt til organisationens formål.

Anders Torp Gundersen, menighedsrådsmedlem Sorgenfri og deltager på studieturen 2023

Back To Top