skip to Main Content

Workshops for udsatte 12-16 årige

Børn i Afrika arbejder for at forbedre levevilkårene for udsatte og forældreløse børn i Uganda. Som en del af dette arbejde afholder Børn i Afrika og vores lokale samarbejdspartner RACOBAO hvert år en ungdomslejr for udsatte børn og unge, hvoraf flere lever i familier uden voksne forsørgere. Lejrene har til formål at forbedre de unges liv og fremtidsperspektiver gennem undervisning i relevante emner samt styrkelse af deres tro på dem selv og deres handlemuligheder. Emnerne, som indgår i undervisningen tæller blandt andet beskyttelse mod HIV/AIDS, familieplanlægning, hygiejne, børns rettigheder, vold i hjemmet, kønsroller samt børn og unges roller og ansvar i hjemmet. De unge undervises derudover i at sætte sig mål og i at etablere en indkomstgivende virksomhed.

I efteråret 2016 søgte vi Det Obelske Familiefond – og fik bevilliget “10 stk. tre-dages lejre med hjælp til selvhjælp for fattige børnefamilier i Uganda med programpunkter: hygiejne, sexualundervisning, sociale- og kulturelle færdigheder, praktiske færdigheder og i forbindelse med lejrene også tid til erfaringsudveksling og leg”.

I vores medlemsblad nr. 2-2017 bragte vi en billedreportage fra en af lejrene – læs den som pdf-fil.

Vores næstformand Birgitte Bechs besøg i Uganda i februar 2018 faldt sammen med en af lejrene. Hendes beretning blev bragt i vores medlemsblad nr. 1 – april 2018. Hent artikel som pdf-fil her.

Back To Top