skip to Main Content

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med flere internationale og nationale organisationer både i Danmark og i Uganda. Dette sker for at skabe et solidt og holdbart fundament til at forbedre forholdene for forældreløse og dårligt stillede børn i Afrika, således at de kan få en grundlæggende skoleuddannelse og en sund opvækst.

Vores samarbejdspartner i Uganda

Haq Makumbi Bugembe

Director, Rural Action Community Based Organisation (RACOBAO)
P.O Box 4,Lyantonde – UGANDA
Tel: +256 392721324

Email: huqqer@gmail.com eller racobaouganda@racobao.org
Website: www.racobao.org

Racobao i Rakai

Forkortelsen og navnet Racobao har optrådt i vores nyhedsbreve/medlemsblade og på hjemmesiden gennem de sidste 12-13 år. I starten var det Racobap og det stod for Rakai Community Based Aids Project – på dansk kan det nærmest oversættes til Rakai lokalbaserede AIDS-projekt.

Rakaiprovinsen 200 km sydvest for Kampala, var fra starten af AIDS-epidemien et af de værst ramte områder i hele Afrika. Man hørte forfærdelige historier og så billeder fra dette område allerede i halvfjerdserne og firserne. Derfor engagerede bl.a. Det Lutherske Verdensforbund sig i arbejdet med at hjælpe dette distrikt, og mange af midlerne kom fra Norden – bl.a. især Folkekirkens Nødhjælp.

Arbejdet havde mange grene og lokale medarbejdere blev ansat sammen med en lang række frivillige fra området. Familiestrukturer brød sammen fordi så mange døde af AIDS. Hvor tidligere onkler eller tanter trådte til og ”overtog” forældreløse nevøer og niecer, måtte nu bedsteforældrene træde til – alle børnenes onkler eller tanter kunne være døde! Vi så på de første studieture i 1998 og 1999 mange børnefamilier, der levede alene uden voksne. Mange historier om disse har været bragt i medlemsbladets spalter gennem årene. Racobao hjalp med rådgivere og erstatningsvoksne til børnefamilierne, man rådgav om smittefaren, man hjalp med fødevaresikkerhed, med skolegang for de forældreløse, med simpel nødtørftig uddannelse til tømrer, murer, mekaniker eller syerske. Vi var alle fra starten meget imponerede af alt dette arbejde og den ihærdighed, medarbejderne udviste.

Senere skar man fra de store organisationers side, noget ned på tilskuddene til Racobap. Andre steder i Afrika var der hungersnød og andre katastrofer som krævede midler. Racobap skiftede navn til Racobao, som nu stod for Rakai Community Based Aids Organization, idet de blev selvstændige og nu selv skulle skaffe nogle af midlerne til driften. Folkekirkens Nødhjælp har dog under hele processen været der med både økonomisk støtte og rådgivning. Børn i Afrika har været med på sidelinjen med støtte til bestemte børnefamilier eller fx bedstemødre, der tager sig af en flok børnebørn. Vi har også sponsoreret skolegang for mange af disse børn, hjulpet med fødevarer til nogle, har sendt brugt håndværktøj til værkstedsskolerne, haft masser af brugt tøj med fra studietursdeltagere, har arrangeret lejre for børnene, og i flere år støttet med ”blyantsprojektet” og både før og nu bygget huse for nogle af de dårligst stillede familier.

Selv om situationen i området gennem årene er forbedret noget, er der stadigvæk stort behov for hjælp. Der er stadig børnefamilier uden voksne og stadig en alt for stor procent af HIV-positive. Opdages smitten i tide, er der nu heldigvis medicinsk behandling, hvis patienten er så heldig at bo i nærheden af en af de få klinikker og har mulighed for transport til klinikken med mellemrum. Fattigdommen og små marginaler kan betyde, at en HIV-positiv aldrig får mulighed for behandling.

Ny organisering af Racobao har fra 2008 betydet, at man har fundet en ny betydning af bogstaverne Racobao, nemlig Rural Action Community Based Organization – oversat til noget i retning af Lokalbaseret organisation med landlige målgrupper og aktiviteter. Men det er stadig mange af de samme ihærdige medarbejdere, vi møder.

Se filmen og læs mere om Racobao, deres arbejde og deres organisation på racobao.org

Se Racobaos egen præsentationsfilm herunder:


Samarbejdspartnere i Danmark

Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3
1613 København V
Tlf.: +45 3315 2800
kontakt@dca.dk

Folkekirkens Nødhjælp – www.noedhjaelp.dk 

Folkekirkens Nødhjælp har været den udviklingsorganisation, vi har været partner med siden opstarten, da netop deres mål med at hjælpe dem, der har mest behov, giver rigtig god mening. Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra tre hovedmål i Afrika, som er at:

1) Redde liv

Når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelser, når krig og konflikter driver folk på flugt, eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, er de klar med nødhjælp, logistik og ekspertviden. Beskyttelse af liv, menneskers værdighed og retten til ansvarlig, målrettet støtte er selve grundstenen i deres humanitære arbejde. De er forpligtet til at gribe ind, handle og rykke ud, når der er menneskeliv på spil.

2) Opbygge robuste lokalsamfund

Flere millioner mennesker lever i samfund, hvor fundamentale rettigheder ikke respekteres. Når de hjælper verdens fattigste med at kæmpe for deres rettigheder, bekæmper de også de væsentligste grunde til sult, fattigdom og undertrykkelse – og opbygger robuste lokalsamfund.

3) Bekæmpe ekstrem ulighed
Undertrykkelse og forskelsbehandling er væsentlige barrierer for udvikling i verdens fattigste lande. Derfor kæmper de for at støtte den folkelige og politiske handlekraft, der skal til for at ændre de strukturer og politikker, som ofte ligger bag den ekstreme ulighed.

I Danmark har Børn i Afrika og Folkekirkens Nødhjælp  en samarbejdsaftale. Vi annoncerer FKN´s aktiviteter i medlemsbladet og får til gengæld en årlig donation fra FKN.

Hvis du vil give gaver til vores samarbejdspartner Folkekirkens Nødhjælp i bank eller netbank skal du angive +01<+5400023<. I rubrikken ”Meddelelse til modtageren” må du meget gerne skrive Børn i Afrika.


Samarbejdspartnere i form af donationer til projekter.

Vi er meget taknemmelige for de donationer vi har modtaget gennem tiden fra fonde i Danmark. Fonde som er med til at opnå nogle af de mål der er for Børn i AfrikaVi betragter i høj grad disse fonde og bidragsydere som meget vigtige samarbejdspartnere.

Nedenstående donorer har gentagne gange doneret til Børn i Afrika og vores projekter.

Erik og Magda Sterregaards Mindefond – har gennem mange år givet os støtte. I 2013 og 2014 har de støttet projekter med skolematerialer til børnene i flere af de 21 skoler, som Børn i Afrika har kontakt til og følger op på. I 2015 og 2016 har mindefonden støttet SED projekterne – ‘Small Enterprise Development’, hvor børn fra 10 – 11 års alderen lærer at drive et lille husdyrhold eller en anden form for mindre indtægtskilde.

Det Obelske Familiefond – har i 2017 givet støtte til afholdelse af 10 lejre af 3-dages varighed i løbet af 2017 – 2018, hvor programmet består af alt det, der kan være nyttigt for et fattigt barn, med måske kun en enkelt forældre, der kan være HIV-positiv eller syg af andre årsager. På lejren får børnene udleveret moskitonet, T-shirt, hygiejne-sæt med tandbørste, negleklipper, svamp, kam, lommetørklæder og hygiejnebind til pigerne.

Kidz’n’need – har i 2016 givet støtte til workshop afholdt i samarbejde med Racobao i Lyantonde. Organistationen har også doneret penge til husbyggeri for et par fattige familier.

CISU’s oplysningskampagne – har i 2015 givet støtte til skolehæfter, der skulle oplyse danske skolebørn om Børn i Afrika og vores aktiviteter for skolebørn i Uganda.

Back To Top