skip to Main Content

Lær Børn i Afrika bedre at kende

Ønsker du at vide mere om Børn i Afrika og vores arbejde med at sikre skolegang og bedre forhold for nogle af Ugandas allerfattigeste børn, er det muligt at få en person til at holde foredrag og vise billeder/film fra Børn i Afrikas aktiviteter og studierejser. Det kan være til skoleklasser, menighedrådsmøder, for konfirmandhold, i pensionistklubber eller lignende. Ring til en af nedenstående personer og aftal nærmere. Der er intet honorar (ud over evt. transport), men vi samler gerne ind til vores projekter i Uganda.

Sjælland og Storkøbenhavn
Karsten Dam (2990 5009)
Birgitte Bech (2617 9710)
Jonna Kildebogaard (2536 9413)

Jylland
Niels Viggo Jensen (Randers) (8642 6352 / 5135 6352)

Back To Top